Cervikaalinen dystonia, miten fysioterapialla voimme siihen vaikuttaa?

 

Cervikaalinen dystonia on oireyhtymä, jossa lihassupistukset aiheuttavat epänormaalia pään kääntymistä erilaisiin virheasentoihin. Liikesuunnat, supistusten muodot ja kestot vaihtelevat yksilöittäin. Olin onnekas päästessäni kouluttautumaan cervikaalisen dystonian fysioterapian saloihin koulutuksessa, jota ei ole aiemmin Suomessa järjestetty. Toki yleisiä dystonia-koulutuksia on Suomessa ollut, mutta tietotaito cervikaalisesta dystoniasta on ollut vähäistä. Oireyhtymästä kärsivät ovat ryhmä, jota ei ole valitettavasti osattu juurikaan hoitaa. Tämä nousikin koulutuksen aikana vahvasti esille. On ensiarvoisen tärkeää, että tietotaitoa  jaetaan eteenpäin, sillä tietoisuus botuliinipistosten ja fysioterapian yhteisvaikutuksista on ehdoton edellytys parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi cervikaalisen dystonian hoidossa. Moniammatillisen hoidon eli yhteistyön lääkäreiden ja fysioterapeuttien kesken pitää vahvistua.

Fysioterapialla emme pelkästään vaikuta lukuisten liitännäisoireiden kuten kivun, ahdistuksen ja jännitystilojen lieventämiseen, vaan päätavoitteemme on vaikuttaa aivojen plastisuuteen valitsemalla jokaiselle yksilöllisesti sopivat liikeharjoitteet. Fysioterapiassa autamme asiakasta mm. löytämään ylävartalon keskilinjan, joka  on usein vaikeasti saavutettavissa. Ohjaamme myös oikean liikesuunnan liikkuvuusharjoitteita sekä vastapuolen heikkoja lihaksia vahvistavia harjoitteita. Nämä ovat tekniikoitamme, jotta saavuttaisimme tärkeimmän tavoitteen eli asiakkaan elämänlaadun kohentamisen yksilöllisesti. Pyrimme vaikuttamaan arjen toimintoihin, tukemaan osallistumista.

Muutokset eivät kuitenkaan suju ihan vasemmalla kädellä. Jokaisen asiakkaan kohdalla on tehtävä laaja analyysi. Tämän pohjalta osaamme ohjata asiakasta oikeaan suuntaan. Vääränlaisella fysioterapialla tilanne voi johtaa siihen, ettei asiakas koe saavansa apua, kipu ja jännitystilat pahenevat lisäten virheasentoja, jolloin tilanne etenee väärään suuntaan. Cervikaalisessa dystoniassa on mahdollisuus muuttaa tilannetta parempaan suuntaan. Tämä vaatii sekä fysioterapeutin ammattitaitoa, yhteistyötä lääkäreiden ja terapeuttien välillä että asiakkaan omaa aktiivisuutta ja motivaatiota kuntoutumista kohtaan.

 

Kirjoittaja:

fysioterapeutti Elina Syväluoma Fysio Center