Fysio Center ja Kunnon Pysäkki yhteistyöhön

Fysio Center Jyväskylä Oy ja Kaisa Wallinheimon Kunnon Pysäkki ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman monipuolinen palvelutarjonta. Kaisan tarjoamat kunto- ja työhyvinvointivalmennus sekä ryhmät ovat uusi lisä aikaisempaan Fysio Centerin palvelutarjontaan ja Kaisa puolestaan voi tarpeen mukaan ohjata asiakkaita fysioterapeuttisiin hoitoihin tilanteen sitä vaatiessa.

Kaisa on liikuntatieteiden maisteri, FAF:n kouluttama Personal Trainer ja nykyään myös FAF:n kouluttaja. Liikunnan ja terveystiedon opettajana Kaisa on toiminut vuodesta 1994. Valmennustyössä hän on ollut mukana 2000-luvun alkupuolelta lähtien sekä Suomen Urheiluliiton puolella että Jyväskylän kenttäurheilijoissa. Hyvinvointiyrityksen Kunnon Pysäkin kautta Kaisa on viime vuosina valmentanut myös kuntoilijoita. Tällä hetkellä Kaisa työstää myös pilottitutkimusta painonhallintaan liittyen, ja tarkoituksena on jatkaa tutkimuksen tekemistä jatkokoulutuksen parissa.

Kaisan valmennusfilosofia rakentuu kilpaurheilusta tutulle kausisuunnittelulle yksilölliset tarpeet huomioiden. Eri ominaisuuksia painotetaan kaudelle sopivalla tavalla. Tällöin pystytään ottamaan huomioon sekä liikunnan terveysnäkökulmat että fyysisten ominaisuuksien optimaalinen kehittyminen. Kuntoryhmiin ilmoittaudutaan syys- ja kevätkaudeksi erikseen. Kaisa valmentaa kuntoryhmien lisäksi yksittäisiä kuntoilijoita ja pienryhmiä ennalta sovitun jakson tai kertamäärän.

Kaisan valmennusfilosofia perustuu opintojen lisäksi 20  kilpaurheiluvuoden aikana saatuihin kokemuksiin urheilusta ravinto ja lepo huomioiden.  Liike on ehdottomasti yksi parhaimmista lääkkeistä hyvinvoinnin edistämiseksi. Oman kehon kuuntelu, kehotietoisuus, vahvuuksien hyödyntäminen ja oman mukavuusalueen ylittäminen sopivassa määrin lisäävät voimavaroja ja edistävät kunnon kehittymisen lisäksi kehon palautumista levon aikana.

Kaisa Wallinheimo