Fysio Center Jyväskylä ensimmäisenä fysioterapiayrityksenä Potilastiedon arkistoon

Fysio Center Jyväskylä Oy on liittynyt ensimmäisenä yksityisenä fysioterapiayrityksenä Kanta-palveluihin kuuluvaan kansalliseen Potilastiedon arkistoon 10.9.2016. – Asiakkaidemme terveystiedot tallentuvat nytKanta-arkistoon, jossa ne ovat hänen niin halutessaan muiden häntä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä.  Lisäksi asiakas voi katsoa omia tietojaan Kanta-palveluihin kuuluvasta Omakanta-palvelusta.  Tämä luo entistä paremmat mahdollisuudet asiakkaan terveyden kokonaisvaltaiselle edistämiselle ja asiakkaan valinnanvapaudelle, toteaa toimitusjohtaja Susanna Antikainen.

Pilottiyrityksellä on takanaan monivaiheinen, puolitoista vuotta kestänyt liittymisprosessi, joka toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja tietojärjestelmätoimittaja Diariumin kanssa.

– Potilastiedon arkistoon jatkossa liittyvien kollegayritysten prosessi on oleellisesti lyhyempi, sillä liittymispolku on kaiken aikaa virtaviivaistunut yritysten, järjestelmätoimittajien ja viranomaisten yhteisen kehittämistyön tuloksena.

Susanna Antikainen pitää Potilastiedon arkistoa valmisteilla olevan sote-uudistuksen tärkeänä kulmakivenä.

– Kansalainen näkee jatkossa Omakanta-palvelussa kaikki terveydenhoitoonsa liittyvät tapahtumat, olipa hoito tapahtunut julkisella tai yksityisellä palveluntuottajalla. Myös hoitavat tahot pystyvät potilaan luvalla hyödyntämään potilastietoja hoitoprosessissa yli sektorirajojen. Kaikki tämä mahdollistaa uuteen sote-lainsäädäntöön suunnitellun asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen myös käytännössä.

– Kanta-palveluihin liittyminen on fysioterapiayrityksille tärkeä vaihe uuteen sote-aikakauteen valmistautumisessa. Lisäksi Omakanta-palvelu osaltaan tukee kansalaisten roolia oman terveyden edistämisessä, mikä on tärkeää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä, toteaa FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Susanna Antikainen, Fysio Center Jyväskylä Oy,  050 347 0737, susanna.antikainen@fysiocenter.fi

Toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, 040 749 8706, leila.salonen@fysi.fi