Fysio Center mukana Viron liikkumistottumuksia edistävässä projektissa

 

Viron Liikettä lääkkeeksi-hanke Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST kokoaa yhteen Viron  tärkeimmät urheilu- ja liikuntalääketieteen organisaatiot ja yritykset sekä ICT (information and communication technology) yritykset, kehittämään uusia innovaatiota koko Viron kansan liikkumisaktiivisuuden lisäämiseksi. Yrityksiä klusterissa on mukana laajasti ja kaikki toiminnot ovat kytkeytyneet kansan liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.

Klusterin tavoitteina:

  • Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittyminen
  • Olemassa olevien tuotteiden laadun ja saatavuuden parantuminen
  • Inhimillisten voimavarojen kehittäminen (asiakkaat)
  • Yhteistyö ja yhteinen markkinointi
  • Kansalaisten terveyden ja liikkumisaktiivisuuden edistäminen

Fysio Center on mukana hankkeessa virallisena partnerina.

Sports Medicine Foundation projekti EU49304: ”Movement for Health Innovation Cluster”

EAS  rahoittaa hanketta yhdessä Euroopan unionin aluekehitysrahaston kanssa 1.11.2015-30.10.2018.

Eurooppa_liit

Estonia.eu