Fysioterapeuttien suoravastaanotot nopeuttavat hoitoon pääsyä

Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet terveydenhuollossa ympäri maata. Sen sijaan, että tuki- ja liikuntaelinvaivan takia perusterveydenhuoltoon hakeutunut potilas jäisi jonottamaan pääsyä lääkärille, hänet ohjataan yhä useammin suoraan fysioterapeutille.

– Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että tällä hetkellä ne kunnat, joissa tätä käytäntöä ei vielä ole, ovat jo pian vähemmistönä, kertoo fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan koulutusta kehittämässä ollut ft, OMT, TtM, fysioterapian opettaja Eira Karvonen.

Fysioterapeuttien suoravastaanotossa perusterveydenhuoltoon hakeutuneet, selkä- ja kaularankavaivoista kärsivät sekä ylä- ja alaraajaoireiset potilaat ohjataan tietyin kriteerein suoraan fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen sen sijaan, että he jäisivät jonottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle. Useiden tutkimusten mukaan valtaosa tule-vaivoista johtuu sellaisista toiminnallisista, arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi liittyy nimenomaan fysioterapeuttien ammattiosaamiseen. Fysioterapeutit hallitsevat tuki- ja liikuntaelinvaivojen toiminnallisen tutkimisen ja vaivojen erottelun myös vaivojen varhaisvaiheessa sekä osaavat arvioida, missä tapauksissa asiakas ohjataan eteenpäin lääkärille.

Fysioterapeuttien suoravastaanottoihin on johtanut halu antaa kansalaisille parempaa ja nopeampaa palvelua. – Tule-asiakkaat pääsevät viivytyksettä arvioon, saavat tiedon jatkosta ja yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti. Kaikkiin kipuoireisiin ei tarvita lääkärin vastaanottoa, vaan monet toiminnalliset vaivat korjaantuvat jo ensi käynnillä fysioterapeutin ohjeilla tai toimenpiteillä, Eira Karvonen toteaa.

Tehty hoitointerventiotutkimus osoitti, että hyvällä fysioterapiakäytännöllä päästiin tule-vaivojen hoidossa aiempaa ”lääkärille ensin” -mallia parempiin tuloksiin niin kivun, toimintakyvyn kuin sairauspoissaolojenkin suhteen (Paatelma 2011).  Myös lyhyen aikavälin pilottitutkimukset osoittavat, että nopealla puuttumisella on ehkäisty tule-kipujen pitkittymistä sekä vaivojen uusiutumista ja kroonistumista. Turhilta kuvantamisilta ja leikkaushoidoilta on vältytty. Kustannuksissa on säästetty, kun sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työhön paluu on nopeutunut.

Eira Karvonen pitää tärkeänä, että sote-uudistuksen myötä pystytään ottamaan nykyistä paremmin käyttöön myös yksityisen sektorin fysioterapiaosaaminen. – Perusterveydenhuollossa hyvin toimivaksi osoittautunutta fysioterapeutin akuuttivastaanottoa ei tule rajata vain sote-keskusten antamaksi palveluksi. Käytännöt tulee kehittää sellaisiksi, että myös pienten fysioterapia-alan yritysten resurssit otetaan suoravastaanottotoiminnassa käyttöön kansalaisten lähipalveluita turvattaessa.

Kuntoutusyritykset ovat sote-ratkaisun edetessä ryhtyneet lisäämään yhteistyövalmiuksiaan kouluttamalla henkilökuntaansa myös perusterveydenhuollon Fysioterapeutin suoravastaanotto -toimintamalliin. Tämä on hyvin luontevaa, sillä fysioterapeuttien suoravastaanotto on ollut aina fysioterapiayritysten perustoimintaa. Hoitonsa itse maksavat asiakkaat ovat voineet ja voivat edelleen hakeutua suoraan fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen ilman lähetettäkin.

Fysio Centerin henkilökunnasta suoravastaaottokoulutuksesta valistuivat Mervi Hiekkavirta, Maarit Hankaniemi ja Petteri Toivonen. Vastuukouluttajina toimivat Markku Paatelma ja Eira Karvonen

Tänään 19.5.2017 valmistuu ensimmäinen Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry järjestämän koulutuksen ryhmä yksityissektorin  fysioterapeutteja täydennyskoulutuksesta, joka antaa valmiudet tule-vaivojen suoravastaanottotoimintaan perusterveydenhuollossa.  Jo tätä ennen yrittäjiä ja yrityksissä työskenteleviä fysioterapeutteja on osallistunut mm. ammattikorkeakoulujen järjestämiin, suoravastaanottoon valmentaviin täydennyskoulutuksiin.

Lisätietoja:

Eira Karvonen, ft, OMT, TtM, fysioterapian opettaja, eira.karvonen@kolumbus.fi, 040 507 6405

Leila Salonen, toiminnanjohtaja, FYSI ry, leila.salonen@fysi.fi, 040 749 8706