Koira-avusteinen kuntoutus

Koiran läsnäololla on ihmiseen useita tieteellisesti todettuja vaikutuksia. Koira  laskee ihmisen verenpainetta ja kolesterolitasoja, vähentää stressiä ja  ahdistusta, nostaa oksitosiinitasoa,  lisää itsevarmuutta ja rohkaisee esimerkiksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

Kuntoutuksessa koiran kanssa toimiminen on aina tavoitteellista ja pohjautuu kuntoutujan omiin kyseiselle terapiajaksolle laadittuihin tavoitteisiin (Omat tavoitteeni– lomake, GAS).  Koira-avusteinen kuntoutus on siis osa  muuta kuntoutujalle tarkoituksenmukaista fysioterapiaa. Arviointi tapahtuu tutkituilla mittareilla ja terapiakerta dokumentoidaan potilastietojärjestelmään.

Koira-avusteisella kuntoutuksella voidaan vaikuttaa motivaatioon, hahmottamiseen, keskittymiseen, ongelmanratkaisutaitoihin, kognitioon, muistiin ja puheentuottoon. Jos haasteita on esimerkiksi kaksikätisissä toiminnoissa, tasapainon hallinnassa tai koordinaatiossa voidaan harjoitteita myös näiden taitojen kohentumiseksi toteuttaa luontevasti koiran kanssa.

Koira auttaa rentoutumaan, tuntoaistimukset tehostuvat  ja koira on myös lempeä väline luomaan rohkeutta sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kommunikointiin. Se on suvaitsevainen ja hyväksyy ihmisen omana itsenään. Harjoitttelu on niin monimuotoista, että yhtä aikaa useampi kuntoutujalle haasteellinen taito kehittyy.

Koira-avusteinen fysioterapia soveltuu sinulle, jos sinulla on todettu esimerkiksi

  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Aivotrauma
  • Selkäydinvamma
  • Kroonistunut kipu
  • Muistiongelma
  • Etenevä lihassairaus
  • MS
  • Parkinsonin tauti