Mitä Fysio Center tekee Virossa?

Tämä on yleisin kysymys, mitä sekä asiakkaat, että tuttavat ovat minulta viime aikoina kysyneet. Ymmärrän ihmetyksen, koska Fysio Center on alkujaan Keski-Suomalainen yritys ja tavallaan aika kaukana etelänaapuristamme. Tässä kirjoituksessa kerron, mitä palveluja, miksi ja kenelle Virossa tarjoamme.

Fysio Centerin lanseerauksella Virossa on mielestäni kaksi pääsyytä. Fysio Centerille tarjottiin vuonna 2015 mahdollisuus osallistua ulkomaalaisena partnerina klusteriin, jonka tarkoitus on edistää virolaisten  terveysliikunta käyttäytymistä ja samalla parantaa terveystuotteita ja -palveluja tarjoavien yritysten liiketoimintaa. Tämä kyseinen SportEST kluster kokoaa noin neljäkymmentä osapuolta, klusterin rahoitus tulee Euroopan Unionilta. Fysio Centerin rooli yhteistyössä on fysioterapia-alan tietämyksen jakaminen Virossa.

Pian sen jälkeen kuin klusterin toiminta oli käynnistynyt, päätimme käynnistää Virossa myös liiketoiminnan. Viron toimintojen käynnistykseen saimme Ely-keskukselta Euroopan kehitysrahaston Vipuvoimaa Eu:lta 2014-2020 hankeavustusta.

Fysio Centerin pääasiallinen asiakaskunta Virossa ovat yritykset, joille tarjoamme erilaisia työhyvinvointipalveluja. Tavoiteenamme on saada yritykset ymmärtämään, että työhyvinvoinnin ja työntekijöiden terveyden parantamiseksi on ehdottoman tärkeää kartoittaa ja selvittää, millainen on työntekijöiden tämän hetkinen terveyskäyttäytyminen, tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä koettu fyysinen, että psyykkinen vireystila. Tämän tiedon perusteella voimme ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Maailmalla tehdyissä laajamittaisissa ja onnistuneissa työhyvinvointi-interventioissa(projekteissa) on osoitettu, että perusteellinen kartoittaminen on onnistuneen työhyvinvointistrategian tärkein elementti.  Kartoituksen lisäksi tarjoammekin yrityksille apua työhyvinvointistrategian tekemiseen. Lisäksi valikoimastamme löytyy luentoja ergonomian, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Kehitämme jatkuvasti lisää uusia tuotteita ja palveluja.

Fysio Center on otettu äärimmäisen hyvin vastaan Virossa: Palveluita kohtaan on ollut paljon kiinnostusta. Järjestämme 25. lokakuuta työhyvinvointi seminaarin, joka on jatkoa keväällä 2017 järjestetylle tapahtumalle, teemme seminaarin yhteistyössä SportEST klusterin kanssa. Tapahtuman keskiössä on terve ja hyvinvoiva työntekijä. Keväällä keskityimme istumatyöhön, tällä kertaa keskipisteenä on tuotantoyrityksien työntekijät.

Mainitsin kirjoituksen alussa, että on kaksi syytä, miksi olemme Virossa. Toinen syy on allekirjoittaneen tausta; vaikka olen kotiutunut Suomeen ja Jyväskylään kahdeksan täällä asutun vuoden aikana erittäin hyvin, on sisimmässä pitkään ollut toive tehdä työtä myös toisessa kotimaassani. Fysio Center, sen ennakkoluuloton ja touhukas johto on mahdollistanut sen. Toivottavasti meidän matka Virossa on vasta alussa!

Teksti: Liis Kukkonen, Fysio Centerin Viron toiminnoista vastaava fysioterapeutti

 

Videokooste huhtikuussa 2017 järjestetystä seminaarista löytyy täältä