Monimuototerapiaryhmät

Keväällä 2015 alkaa Kelan kuntoutujille suunnattuja fysio- ja toimintaterapeutin yhdessä ohjaamia monimuototerapia-ryhmiä

  • Toiminnalliset kädet– ryhmä (avh-kuntoutujille)
  • Kiertoharjoitteluryhmä (aikuisneurologisille kuntoutujille)
  • Afasiaryhmä

Ryhmään mahtuu 4-8 kuntoutujaa, jotka kokoontuvat viikoittain 60 min ajan (Afasiaryhmä 90 min)

Terapiakeskus Mentoris Oy:n sekä Fysio Center Oy:n toimitiloissa (Taitoniekantie 9, Jyväskylä). Terapiakertoja yhteensä 40 krt vuodessa,  20 krt keväällä ja 20 krt syksyllä.

Ryhmään pääsyn edellytyksenä kuntoutussuunnitelmassa oleva lääkärin suositus monimuototerapiasta. Kelan maksusitoumuksen lisäksi ryhmään voi osallistua sairaanhoitopiirin, terveyskeskuksen ja vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Ryhmien tavoitteena on tukea arjessa selviytymistä yksilöllisesti laadittavien tavoitteiden mukaisesti. Monimuototerapiaryhmässä kuntoutujat saavat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta kuntoutujilta.

Lisätietoja: Johanna Mäkelä, Terapiakeskus Mentoris Oy p. 040 7755177  johanna.makela@mentoris.fi

fysioterapia_jyväskylä_3kevennetty_kävely