Ajoissa aloitettu kuntoutus ehkäisee kivun kroonistumista

Mitä on kuntoutus ja miksi se on on tärkeää vamman tai leikkauksen jälkeen? Kuntoutuksella pyritään parantamaan ihmisen toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Sillä on myös erittäin merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus vammojen tai oireiden syntyä ajatellen. Kuntouttamatta jättäminen voi johtaa esimerkiksi raajan ääreisosiin ilmaantuvan alueellisen kipuoireyhtymän eli CRPS:n (complex regional pain syndrome) kehittymiseen vamman tai leikkauksen jälkeen. Kipuoireyhtymään liittyy epätavallisen voimakas tai tilan laukaisseeseen tekijään nähden pitkäkestoinen kipu, joka esiintyy niin levossa kuin liikkeessäkin. Kivun luonne voi muuttua esim. kosketuksen tai fyysisen rasituksen johdosta.

Kipuoireyhtymä on tärkeä tunnistaa varhain, jotta hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa. Hoidon tavoitteina on kivun lievittäminen, toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen sekä kipuoireyhtymän pitkäaikaistumisen ehkäiseminen esimerkiksi fysioterapeutin antamien omatoimiharjoitteiden sekä aktiivisten liikkeiden avulla. Myös peiliterapiasta ja GMI-hoidosta (graded motor imaginery), jossa aktivoidaan liikkeitä sääteleviä alueita aivoissa, on todettu olevan kipua lievittäviä ja toimintakykyä parantavia vaikutuksia. Toimintaterapia ja apuvälineet saattavat myös olla keskivaikeissa ja vaikeissa tilanteissa tarpeellisia. Lääkehoitona alueellisessa kipuoireyhtymässä käytetään lääkkeitä, jotka muuntelevat kipujärjestelmän toimintaa.

Miten ehkäistä CRPS:n kehittyminen? Kuntoutus vamman tai leikkauksen jälkeen on ehdottoman tärkeää hoitaa hyvin, jotta oireyhtymä ei pääsisi kehittymään. Hyvällä yksilöllisellä kuntoutuksella toimintakyky ja elämänlaatu kohentuvat ja ihminen voi paremmin. Kuntoutuksessa kannattaa hyödyntää alan ammattihenkilöstöä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.

Joka toista kipuoireyhtymää on voinut edeltää murtuma, johon on liittynyt muun muassa alkuvaiheen voimakasta kipua, pitkä liikuttamattomuus tai reuma. Osalla alueellisen kipuoireyhtymän kehittymistä on edeltänyt kirurginen toimenpide.

Alueellisen kipuoireyhtymä jaotellaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan sen oireiden ja aiheuttamien haittojen mukaan ja siihen voi liittyä hermovaurioita. Alueellisen kipuoireyhtymän sairastavien keski-ikä on noin 50 vuotta ja se on 3-4 kertaa yleisempi naisilla. Yläraajoissa oireyhtymää esiintyy kaksi kertaa yleisemmin kuin alaraajoissa ja yleisin tekijä oireyhtymän kehittymiseen on raajojen vammat.

Kivun kroonistumisen ennaltaehkäisy on päivitäisen elämän sujuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Mikäli kuitenkin käy niin, että kipu kroonistuu kaikesta huolimatta on kroonisen kivunkin hoitoon nykytietämyksellä paljon apua saatavilla. Alla olevasta kuvasta pääset katsomaan selkokielisen videon kroonisen kivun hoidosta.

 

Teksti: fysioterapeutti opiskelija Heli Liimatta
Lähde: Hagelberg Nora Haanpää Maija: Alueellinen kipuoireyhtymä, Duodecim 2017; 1545-52