Mida teeb Fysio Center Eestis?

 

Seda küsimust küsivad nii sõbrad kui tuttavad minult viimasel ajal tihti. Saan aru miks küsimus tekib: Fysio Center on algselt Kesk – Soome ettevõte ja Eestist eraldab meid mitusada kilomeetrit. Õnneks elame digiajastul ja asukohal pole enam nii palju tähtsust kui varem. Tänases blogis üritan vastata järgmistele küsimustele: milliseid teenuseid, miks ja kellele Fysio Center Eestis pakub?

Fysio Centeri teekond Eestis algas aastal 2015 kui meid paluti välispartneriks SportEST Liikumistervise klastrisse (www.sportest.eu). Klastri eesmärk on eestlaste tervelt elatud eluaja pikendamine. Üks meetod  eesmärgini jõudmiseks on liikumistervise soodustamine. Fysio Centeri roll SportEST klastris ongi füsioteraapia alase kompetentsi pakkumine, erinevatel üritustel osalemine ning infomaterjalide tootmine.

Alustasime ärilise tegevusega Eestis 2016. aasta alguses. Meie kliendid on ettevõtted, kellele pakume tööheaolu teenuseid. Usume, et terve ja motiveeritud töötaja on tööandja väärtuslikuim ressurss. Selleks, et tööheaolu parandada, on vaja tegeleda muuhulgas valdkondadega nagu füüsilise tervise parandamine, stressiga hakkamasaamine, töökeskkonna mõju tervisele ning inimeste vahelised suhted ja informeerimine. Teadmaks millest pihta hakata ja mis on töötajatele oluline, peaks seda töötajate käest küsima. Maailmas läbi viidud uuringute põhjal on selgunud, et eduka tervisestrateegia läbi viimise eelduseks on põhjalik eeltöö ja olemasolevate probleemide kaardistamine. Selleks oleme välja arendanud Tööheaolu Indeksi, mis lihtsustatult on digitaalne küsimustik, mille tulemusena selguvad töötajatel esinevad probleemid ja see, millised teemad huvitavad ettevõtte personali. Alles siis kui  taustainformatsioon on olemas tasub tegutsema hakata. Lisaks pakume mitmeid loenguid tervislike eluviiside ja liigse istumise mõjust tervisele, tugi- ja liikumiselundkonna probleemide ennetamisest ning ergonoomikast. Aitame tervisega seotud ürituste korraldamisel ja pakume abi tervisestrateegia koostamisel. Arendame uusi teenuseid ja tooteid pidevalt juurde.

Meid on Eestis ettevõtetes seni väga soojalt vastu võetud. Fysio Centeri teenuste vastu on huvi tuntud ja oleme ka ise aktiivselt meile olulistes valdkondades kaasa rääkinud. Korraldame 25. oktoobril koostöös SportEST liikumistervise klastriga Tallinnas tööheaolu seminari ”Ettevõtte kalleim vara – terved töötajad II”. Seminar on järg kevadel toimunud üritusele, kevadel oli ürituse fookuses kontoritöötaja, sel korral soovime ettekannetes keskenduda ka tootvale tööstusele. Ootame kõiki huvilisi kuulama ja nendel tähtsatel teemadel kaasa mõtlema. Registreerumine aadressil www.sportest.eu.

Julkaistu kategoriassa Blogi.