Päätän itse – liikun enemmän

Liikkuvista lapsista kasvaa liikkuvia aikuisia. Liikkumattomista lapsista uhkaa tulla liikkumattomia aikuisia.

Läheskään kaikilla ihmisillä liikunta ei ole sisäisen motivaation temmellyskenttää, vaan sitä harrastetaan välillisistä syistä, kuten mieluisamman ulkonäön tai terveyden kohenemisen vuoksi. Sellaiset välilliset syyt eivät välttämättä takaa kovinkaan kestävää motivaatiota, valitettavasti.

Mistä liikuntamotivaatio syntyy?

Sisäinen liikuntamotivaatio sen sijaan jyllää, kun ihminen haluaa liikkua oppimisen, kehittymisen tai ihan vain liikkumisen ilon vuoksi. Siitä taas seuraa uusia liikunta-aikomuksia, sitoutumista ja sinnikkyyttä.

Sisäisen motivaation löytyminen ei ole kiinni vain ihmisestä itsestään.

Itsenäistä päätöksentekoa tukeva sosiaalinen ympäristö tuottaa myönteisiä motivaatiovaikutuksia. Ja ulkoisen motivaation korostuminen – pakko ja velvollisuus – puolestaan vähentää toiminnan mielihyvää ja siksi heikentää sitoutumista.

Ratkaisuja nuorten motivointiin

Mitenkähän motivointi toimii koulun liikuntatunneilla? Entä treeneissä? Tai kotona?

Tilanne Kontrolloiva ratkaisu Itsenäisyyttä tukeva ratkaisu
Nuoret ovat umpikyllästyneitä sählyyn ja hiihtoon ja valittavat sitä tunti toisensa jälkeen. Ohjaaja ei kuuntele, vaan pitää kiinni yksipuolisista suunnitelmistaan. Ohjaaja pyytää oppilaita keksimään itse uusia lajivaihtoehtoja.

> valinnanvaran tarjoaminen

Puolet nuorista lintsaa ja toinen puoli tulee kuumeeseen kuntotestin aikaan. Lintsaajia rangaistaan ja kuumeilijat kyseenalaistetaan. Ohjaaja perustelee kuntotestauksen merkityksen: se on oman kehittymisen seuraamisen väline eikä kilpailu.

> perusteluiden tarjoaminen

Telinevoimistelu ei nappaa ja ohjaajan sarjat ovat tuhottoman vaikeita. Ohjaaja kehottaa oppilaita keskittymään paremmin ja lisää äänensä voimakkuutta. Sarjaa helpotetaan sellaiseksi, että kaikki pystyvät tekemään sen

> riittävän avun tarjoaminen

Nuori vaikuttaa turhautuneelta yleisurheilukentällä, ja se näkyy häiriköintinä, valittamisena ja vetäytymisenä. Ohjaaja maanittelee nuorta mukaan, ja kun se ei onnistu, hän uhkailee rangaistuksella. Ohjaaja juttelee turhautujan kanssa ja kuulee, että nuori ahdistuu kilpailutilanteista. Ohjaaja osoittaa hyväksyvänsä nuoren kokemukset ja tunteet.

> hyväksymisen ilmaiseminen

Sovellettu: Hynynen – Hankonen (2015: 473).

Itsenäisyyttä tukeva ympäristö motivoi

Itsenäisyyttä tukevassa ympäristössä yksilöllä on valinnanvaraa, toiminta on merkityksellistä ja perusteltua, suorituspaineet on minimoitu sekä tunteet ja henkilökohtaiset näkemykset huomioitu.

Itsenäisyyttä tukeva ympäristö on yhteydessä liikuntamotivaation sisäistymiseen ja fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen. Siksi sellaista kannattaa vaalia kaikkialla, missä se on mahdollista.

Lähde

Hynynen, S-T. – Hankonen, N. 2015: Autonomiaa tukien aktiivisemmaksi? Itsemääräämisen teoria lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä. Kasvatus 5/2015. Abstrakti verkossa.

Awesome Digi 2016.