Fysio Center Eesti

Fysio Center Eesti on tööheaolu parandamisele keskenduv füsioteraapia ettevõte Soomest. Meie eesmärk ja missioon on terve, õnnelik ja end tööl hästi tundev töötaja, kes on tööandjale väärtuslik vara.

Tööheaolusse panustamine on tööandjale strateegiline valik, mille kaudu on pikemas perspektiivis võimalik säästa raha. On välja arvutatud, et üks päev haiguslehel maksab tegemata tööna ettevõttele u. 350€. Seega, vähendades haiguspäevade määra ja panustades töötajate tervisesse, võime saavutada suurt majanduslikku kasu. Tööheaolusse panustamine on ettevõttele odavam kui haiguspäevade tõttu kaotatud tulu.

Pakume oma klientidele ulatuslikku töötajate heaolu ja tervisliku seisundi kaardistamist. Kaardistamise viime läbi digitaalse küsimustiku abil ja selle eesmärgiks on välja selgitada, milliseks hindavad töötajad oma füüsilist ja psüühilist tervist. Lisaks saame teada, millised on töötajate tervist puudutavad valikud ja mida nad tööandjalt ootavad. Küsimustiku tulemusena koostame tööandjale kokkuvõtte, mis kajastab nii töötajate üldist rahulolu ettevõttega kui ka töötajate oma hinnangut füüsilisele ja vaimsele tervisele. Küsimustiku vastuste põhjal koostame ettevõttele tööheaolu strateegia ja konkreetsed soovitused kuidas töötajate heaolu tulevikus parandada.

Iga töötaja, kes küsimustikule vastab saab soovi korral individuaalse kokkuvõtte ja soovitused oma tervise parandamiseks. Pakume ka individuaalset, interneti teel läbi viidavat füsioterapeudi konsultatsiooni, mille jooksul vestleme antud töötajaga teda puudutavatest terviseprobleemidest ja pakume välja viise kuidas olukorda parandada.