Palvelut

Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja terveiden sekä sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija.

Katso Hans Sundbergin kokemuksia fysioterapiasta

Fysioterapian menetelmiä ovat:

  • ohjaus ja neuvonta
  • terapeuttinen harjoittelu
  • manuaalinen terapia
  • fysikaalinen terapia
  • apuvälinepalvelut

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan/kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutus- ja vaikutusten arviointisuunnitelma. Fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja arvioinnissa käytämme apuna CERM-guide diagnosointityökalua.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia. Asiakasta/kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Toimiala on luvanvarainen ja sitä valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Meille voit hakeutua fysioterapiaan lääkärin lähetteellä tai ilman. Mikäli sinulla on lääkärin lähete fysioterapiaan, käytämme Kelan suoraveloitusta eli maksat vain omavastuuosuuden ja me perimme Kelalta sairausvakuutuksen osan suoraan. Kelan korvaamaan sairasvakuutuksen osaan voit tutustua Kelan sivuilla.

Fysioterapiatutkimus, -arviointi, -ohjaus ja terapiatoimenpiteiden lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu vasemmalla linkitetyt fysioterapian erikoisalueet.