Lasten fysioterapia

 

Fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omia liikkumis- ja toimintakyvyn mahdollisuuksia optimaalisesti.

Fysioterapia perustuu liikkumis- ja toimintakyvyn analysointiin ja arviointiin, joka tehdään yhdessä lapsen, sekä vanhempien ja muiden lähihenkilöiden kanssa. Fysioterapian tavoitteet määrittelemme yhteistyössä em. tahojen kanssa. Fysioterapia voi toteutua vastaanotolla, lapsen kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Toteutamme lasten fysioterapiaa Kelan avoterapiapalveluiden sopimuksella