Vaativa kuntoutus

Milloin kuntoutukseen?

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen.


Yhdessä neurologiaan erikoistuneiden fysioterapeuttiemme sekä useiden moniammatillisten yhteistyötahojemme kanssa tarjoamme asiantuntevaa ja asiakkaan tarpeistä lähtevää kuntoutusta. Yksilöllisyys ja kuntoutujan omat tavoitteet sekä kuntoutussuunnitelman mukainen terapia ovat ensiarvoisen tärkeitä kuntoutustyössämme.

Neurologista fysioterapiaa tarvitaan mm. seuraavissa ongelmissa:

Näin toteutamme neurologista fysioterapiaa

Terapiassa käytämme kuntoutujan tarpeen mukaan monia eri menetelmiä, joita ovat mm. Bobath-konseptiin perustuva terapia (tehtäväkeskeisyys), painokevennetty kävely, peiliterapia, kinesioteippaus, akupunktio ja fysikaaliset hoidot (lämpö-, kylmä- ja sähköhoidot ). Tarpeen mukaan käsitellään niveliä, lihaksia ja hermokudosta. Harjoittelussa voidaan käyttää mm. kuntosalilaitteita, juoksumattoa, Nustep Kinesistä, MOTOmedia, allasterapiaa ja tasapainoratoja. Terapia voi toteutua terapiatiloissa, kuntoutujan kotona, hoitokodissa, harrastusympäristössä (liikuntakokeilut) tai altaalla.

Yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa arvioimme apuvälinetarvetta, ja olemme mukana valitsemassa ja sovittamassa kuntoutujan tarvitsemia, elämänlaatua ja itsenäisyyttä parantavia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä.

Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Kelan ostopalveluina toteutettavaan vaativan kuntoutuksen avofysioterapian standardiin voi tutustustua oheisesta linkistä: Kela palvelukuvaus 1.1.2019.