OMT-fysioterapia (ortopedinen manuaalinen terapia)

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toiminnanhäiriöiden ennaltaehkäisyyn

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Asianmukaisella ohjauksella sekä terapeuttisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset tekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-fysioterapian menetelmiä ovat mm.

– nivelmobilisaatio ja -manipulaatio

– faskian ja lihasten käsittelyt

– terapeuttinen harjoittelu

– neuraalikudoksen mobilisointi

– erilaiset kivun hoidot

– teippaukset

OMT-koulutusta Suomessa järjestää Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys (SOMTY). Koulutus on kansainvälisen kattojärjestön (IFOMPT) valvomaa. Suomessa on v.2017 alussa noin 300 OMT-koulutuksen suorittanutta fysioterapeuttia.