Asentohuimauksen fysioterapia

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Asentohuimauksen oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnoosi voidaan tehdä ilman kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia asiaan perehtyneen ammattilaisen suorittamin testein. Lääkehoitoa ei tarvita, hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee yleensä itsestäänkin, mutta hoidoin voidaan paranemista oleellisesti nopeuttaa. Kaikilla asentohuimausoire ei parane itsestään. Useimmilla huimausoireisto uusiutuu ajan kuluessa.

Asentohuimauksen oireet

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen pääasiallinen oire on kiertävä tai kallistava voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin. Huimausoire tulee esille tietyissä asennoissa. Tällaisia asentoja voivat olla mm. makuulle meno, kyljen kääntäminen, makuulta istualleen nousu tai pään taivuttaminen eteenpäin. Huimausoire kestää tyypillisesti 10-20 sekuntia, jonka jälkeen se helpottuu. Myös pahoinvointia voi esiintyä. Pahoinvoinnin kesto on usein huomattavasti huimausoiretta pidempi. Joskus hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen liittyy tinnitusta tai ahdistusta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen oireet alkavat yleensä aamulla vuoteessa ollessa, kylkeä käännettäessä tai vuoteesta noustessa. Huimausta aiheuttavia asentoja alkaa luonnollisesti vältellä. Usein mukavinta on nukkua puoli-istuvassa asennossa.

Asentohuimauksen aiheuttaja

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sakan kulkeutumisesta korvassa sijaitsevaan tasapainoelimen kaarikäytävään. Sakka aiheuttaa asennonmuutosten yhteydessä voimakkaan huimausoireen. Yleensä oireilulla ei ole laukaisevaa tekijää, mutta toisinaan pieni päähän kohdistunut vamma saattaa olla taustalla.

Ihmisen sisäkorvassa on sekä äänen aistimiseen että asennon ja liikkeen aistimiseen erikoistuneet rakenteet. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa vika piilee nimenomaan pään liikettä aistivissa kaaritiehyissä. Kaaritiehyitä on molemmissa korvissa kolme: etummainen, takimmainen ja horisontaalinen. Ne sijaitsevat kohtisuorasti toisiinsa nähden ja ovat yhdessä kykeneväisiä aistimaan pään liikkeitä kaikissa suunnissa. Itse pään liikkeiden tunnistaminen tapahtuu kaaritiehyiden päissä sijaitsevissa avartumissa, joissa on aistinsoluja. Pään asennon muuttuessa kaarikäytävien sisällä oleva neste liikkuu ja ärsyttää avartuman aistisoluja, jota kautta tieto pään liikkeistä välittyy hermoa pitkin aivoihin.

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa kaarikäytävään kertyy nestettä painavampaa sakkaa, jonka liikkeet aiheuttavat virheellisiä liikeaistimuksia. Sakan kertymisen syytä ei varmuudella tiedetä. Arvellaan, että sakka on peräisin tasapainoaistin tasapainokivistä. Sakan kertyminen voi johtua rapautumisesta tai sen taustalla voi olla pieni päähän kohdistunut trauma.

Takimmaisen kaarikäytävän asentohuimaus on ylivoimaisesti yleisin hyvänlaatuisen asentohuimauksen tyyppi. Joskus sakkaa saattaa kuitenkin jäädä myös horisontaaliseen tai etummaiseen kaarikäytävään. Etummainen kaarikäytävä kuitenkin tyhjenee asentonsa vuoksi itsestäänkin helposti esimerkiksi yöllä kylkeä vaihdettaessa.

Asentohuimauksen diagnostisointi

Asiaan perehtynyt ammattilainen osaa epäillä hyvänlaatuista asentohuimausta oireilun perusteella. Kun epäily sairaudesta on tullut, tehdään niin sanotut provokaatiotestit mm. kävellen, seisten ja makuuasennoissa tutkimuspöydällä liikuttamalla tutkittavaa istumisasennosta makuuasentoon pään ollessa tietyssä asennossa. Testien tarkoituksena on saada vastaanottotilanteessa esille asentoon liittyvä huimausoire.

Asentohuimauksen hoito ja seuranta

Lääkkeisiin perustuvaa hoitoa hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei ole olemassa.

Nykyään hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätä ja vartaloa liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi (manööverit). Hoidossa käytetyt liikesarjat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse.

Asentohuimauksen yleisyys

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. On arvioitu, että hyvänlaatuinen asentohuimaus on taustalla 20 %:ssa kaikista huimaustapauksista.

Asentohuimauksen hoidon ennuste

Lähes kaikki hyvänlaatuista asentohuimausta sairastavat saavat helpotuksen oireiluunsa asentohoidon avulla. Ilman hoitoa huimausoire kestää keskimäärin 10 viikkoa. Kuitenkin oireilun kesto vaihtelee lyhyestä oireilusta itsestään loppumattomaan oireiluun. Suurella osalla sairastuneista oireisto uusiutuu ajan mittaan. Asentohuimauksen hoito perustuu Fysio Centerissä neurologi Tapani Rahkon koulutuksiin.

ASENTOHUIMAUKSEN LIIKEHOITOSARJAT AVAUTUVAT ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ:

Varaathan aikasi fysioterapeutille ennen harjoitusten aloittamista, jotta tiedät mikä liikesarja on juuri sinulle sopiva.

1. Horisontaalisen kaarikäytävän hoitaminen

2. Posteriorisen kaarikäytävän hoitaminen vasemmalle

3. Posteriorisen kaarikäytävän hoitaminen oikealle

4. Anteriorisen kaarikäytävän hoitaminen vasemmalle puolelle

5. Anteriorisen kaarikäytävän hoitaminen oikealle

6. Horisontaalisen kaarikäytävän hoitaminen vasemmalle

7. Horisontaalisen kaarikäytävän hoitaminen oikealle

8. Posteriorisen kaarikäytävän hoitaminen vasemmalle

9. Posteriorisen kaarikäytävän hoitaminen oikealle

10. Posteriorisen kaarikäytävän hoitaminen