Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisiin hoitomenetelmiin kuuluvat mm. pinta- ja syvälämpöhoidot, sähköiset kivunhoitomenetelmät ja mekaaniset hoidot. Fysikaalisia hoitomenetelmiä voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Lämpöhoidot (termoterapia)
  • pintalämpöhoidot
  • syvälämpöhoidot (diatermia)
  • kylmähoidot (kryoterapia)
 • Mekaaniset hoidot
  • hieronta
  • manuaalinen lymfaterapia
  • vetohoidot
  • mobilisoivat hoidot
  • manipulaatiohoito
 • Sähköiset kivunhoitomenetelmät
  • TENS
  • interferenssivirrat
  • mikrovirrat
  • sähköärsytyshoidot

Fysikaalinen hoito on osa muuta fysioterapiaa. Fysioterapeutti käyttää pääsääntöisesti liikunta- ja liikehoitomenetelmiä ja antaa esi- tai tukihoitona muita fysikaalisia käsittelyjä. Fysikaaliset laitehoidot toteutamme kotimaisilla Diter 4D ja 4Ds -yhdistelmähoitolaitteilla.

Lämpöhoidot

Jo Hippokrates suositteli lämpimien vesihauteiden käyttöä. Samoin siihen aikaan uskottiin, että lämmittävillä hauteilla voidaan parantaa luunmurtumia.

Lämpöhoidon fysiologiset vaikutukset

Pinnallisella lämpökäsittelyllä pyritään kudoksessa analgesiaan, hyperemiaan, kudosvenyvyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen laukaisemiseen.

Lämpö aiheuttaa kudoksissa verenkierron vilkastumista, pintakapillaarien aukenemista, kudosvenyvyyden lisääntymistä ja lihasjännityksen laukeamista. Vähäisilläkin lämpötilan muutoksilla voidaan merkittävästi lisätä kudoksen aineenvaihduntaa.

Paikallisen lämpökäsittelyn lisäksi voidaan saavuttaa heijastevaikutuksia. Tällainen  on esimerkiksi ihorefleksi, joka aiheuttaa verisuonen laajenemisen. Hermotus tulee samasta segmentistä, johon lämpöhoitoa on annettu. Samoin lämpövaikutus saattaa levitä koko vartaloon, ihoon ja jopa syvempiinkin kudoksiin. Näitä ominaisuuksia voidaan käyttää apuna lievittämään kipua ja toisaalta esihoitona muille toimille mm. harjoittelun esilämmityksenä.

Kylmähoito

Kylmähoitoa käytetään fysioterapiassa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vaivojen hoidossa. Tärkein käyttöaihe on akuuttien tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ensihoito. Kylmähoito vähentää kudosvauriota, rajoittaa turvotuksen muodostusta, vähentää lihasaitiopainetta ja verentungosta vamma-alueelle. Kylmähoidon on havaittu alentavan kipua tehokkaasti esim. leikkausten jälkeen.

Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta sekä alentaa motorista suorituskykyä. Kylmähoidon on todettu vähentävän tulehdusreaktioita ja alentavan turvotuksen muodostumista. Kylmähoito voidaan annostella kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena sekä voiteena.

Tavanomaisten kylmäpakkausten rinnalle on tuotu markkinoille useita kylmägeelejä ja -voiteita. Kylmägeelillä (IcePower®) tehdyssä lumekontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin selkeä suotuisa vaikutus kipuun. Potilaan kokema toimintakyvyn haitta verrattuna lumegeelihoitoon korjaantui nopeammin. Potilastyytyväisyys oli parempi kylmägeelihoitoa saaneilla. Kylmägeeli lievitti kipua tehokkaasti jo viikon käytön jälkeen. Kliinisessä lihasvammapotilailla tehdyssä tutkimuksessa (Airaksinen ym. 2001) 80 % potilaista haluaisi saman hoidon uudestaan.

TENS-hoito

TENS-hoitoa käytetään usein kroonisten ja akuuttien kiputilojen hoidossa. Kivun hoidossa voidaan käyttää TENS-hoitoa ja sen sovellutuksia. TENS-hoidossa ihoon johdetaan sähkövirtaa pienen neulaelektrodin avulla, käyttäen kuitenkin TENS-hoidossa tyypillistä sähkötaajuutta. Virta on varsin turvallista ja sen käyttöön liittyy vain vähän vasta-aiheita. TENS-hoitoa käytetään nykyään varsin yleisesti myös synnytyksen kivunlievityksessä.