Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Elämässä tulee eteen tilanteita jolloin tuki- ja liikuntaelinvammat vaativat leikkaushoitoa. Leikkauksen jälkeen toipuminen ja kuntoutuminen voi viedä aikaa.

Tärkeä osa leikkaushoitoa on leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista.

Kahta samanlaista vammaa ei ole, ei kahta samanlaista leikkausta eikä myöskään kahta samanlaista kuntoutusta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa huomioidaan aina asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, ja kuntoutus on aina yksilöllistä. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja edetään tilanteen mukaan. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia pohjautuu aina kuitenkin tieteelliseen näyttöön. Auron-ketjulla on laadittu postoperatiivisen kuntoutuksen protokollat helpottamaan asiakkaiden ajanmukaista ja laadukasta leikkausten jälkeistä kuntoutusta.

Sairaala Orton -yhteistyö

Auron on solminut yhteistyösopimuksen leikkauksen jälkeisistä kuntoutuspalveluista Sairaala Ortonin kanssa.

Sopimuksella mahdollistetaan Sairaala Ortonissa hoidettavien potilaiden koko maan kattava kokonaisvaltainen ja katkeamaton hoitoketju. Sairaala Orton leikkaa vuosittain noin 2000 henkilöä, joilla on nyt mahdollisuus hakeutua jatkokuntoutukseen Auron-ketjun fysioterapiayrityksiin kautta Suomen.