MDT-menetelmä

McKenzie menetelmä = Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)


Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio- ilmiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan ääreisosissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Mekaanisen diagnostisoinnin ja terapian päätavoitteina ovat:

  • Poistaa kipu
  • Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  • Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Mekaaninen diagnostisointi ja terapia koostuu tarkoin valikoiduista harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta ja liikkeistä. Ensiapu-ohjeet opetetaan mahdollisten uusien kipuepisodien ehkäisemiseksi.

Mekaanisessa terapiassa harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä. Tarvittaessa edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itse-hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen harjoitusohjelma. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät sekä selviämään mahdollisesti uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti.

McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta diagnostisoinnista ja terapiasta. Lisäksi  mekaanisella diagnostisoinnilla pystytään erottelemaan ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiamenetelmää.