Painokevennetty kävely

Painokevennetyn kävelyn on kuntoutusmuotona todettu parantavan kävelykykyä mm. aivohalvauspotilailla. Yrityksessämme on käytössä painokevennetyn harjoittelun laitteisto, jolla voidaan turvallisesti ja tehokkaasti harjoitella kävelyä eri asiakasryhmien kanssa. Painokevennetyn kävelyn laitteistolla kevennetään asiakkaan painoa kävellessä tukivaljaiden avulla. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna kävelymattoa tai esim. tasapainolautoja. Painokevennetyn kävelyn harjoittelussa etuna on mm. fysioterapeutin käsien vapautuminen ohjaamaan liikeratoja riskeeraamatta asiakasturvallisuutta. Harjoittelu toteutetaan aina yksilöllisesti fysioterapeutin ohjauksessa. Tavoitteena on mm. kävelyn tekniikan, nopeuden ja kestävyyden paraneminen, sekä tasapainon kehittyminen ja kuntoutumisen nopeutuminen. Lisäksi tavoitteena on liikkumattomuudesta johtuvien seurannaisvaikutusten ennaltaehkäisy, sekä ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy. Painokevennetyn kävelynharjoittelulaittesto parantaa myös fysioterapeutin ergonomiaa.

Kenelle painokevennetty kävely soveltuu:

  • Aivohalvauskuntoutujat
  • Alaraajaongelmista kärsivät asiakkaat
  • Lonkka-, polvi- ja nilkkaleikatut kuntoutujat
  • MS-tautia sairastavat asiakkaat
  • Osittainen tetraplegia
  • Parkinson-potilaat ja muut erilaiset nerologiset sairaudet
  • Kaatumispelosta kärsivät asiakkaat

Lataa painokevennetyn kävelyn esite täältä.