Fysioterapeutin suoravastaanotto

 

Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja liikuntaoireinen asiakas hakeutuu fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen, joko omatoimisesti oireiden perusteella tai julkisen perusterveydenhuollon ohjauksen kautta. Suoravastaanotossa tarkasti sovituilla kriteereillä valitut tuki- ja liikuntaelinpotilaat ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Lähtökohtana suoravastaanottotoiminnassa on potilaan oma rooli ja vastuun ottaminen omasta terveydentilasta, sekä sitoutuminen oman tilan korjaamiseen.

Suoravastaanoton tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä toisaalta keventää lääkäreiden työkuormitusta, jolloin lääkäriresursseja vapautuu vaativampaan vastaanottotoimintaan. Usein tuki- ja liikuntaelinongelmat voivat korjaantua jo ensikäynnillä fysioterapeutin antamilla ohjeilla tai toimenpiteillä, mikäli asiakas pääsee varhaisessa vaiheessa akuuttivaiheen hoitoon ja saa kivunlievityksen ja kipua helpottavat harjoitukset. Ensimmäisen käynnin jälkeen varataan kontrolliaika ja ohjataan jatkoharjoitukset. Fysioterapeutti konsultoi tarvittaessa vastuulääkäriä tai ohjaa lääkärin vastaanotolle.

Suoravastaanottotoiminnan taustalla on ollut tarve vähentää tuki-ja liikuntaelinvaivojen, kuten selkäkipujen kroonistumista ja niihin liittyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat mm. töistä poissaoloista, turhista kuvantamisista ja leikkaushoidoista.

Fysio Centerissä kaikkien terapeuttien vastaanotolle voi hakeutua suoraan ilman lääkärin lähetettä. Varsinaisen suoravastaanottokoulutuksen henkilöstöstä ovat suorittaneet:

Fysioterapeutit Maarit Hankaniemi, Mervi Hiekkavirta ja Petteri Toivonen